Goda råd & bra plan

Jag kan kommunikation och du kan din produkt.

För att kunna göra skillnad måste jag förstå vad du vill. Jag kommer att ställa många frågor. Och sen kommer jag fråga varför. Flera gånger. Vi letar djupt i ditt arkiv. Varför finns ditt företag?

Vi utgår från dina kunders behov när vi tillsammans jobbar fram kommunikationsstrategier som kompletterar ditt företags strategi. När vi vet vad vi vill tar vi fram en kommunikationsplan.

Vi kommer att reda ut ditt budskap, det du vill ha sagt. Sedan tittar vi på målgruppen. Vem är det du vill prata med? När vi har rett ut det så letar vi upp dem. Vi ser på alla kanaler. Alla möjligheter. Vi sätter mål. Sen mäter vi effekten. Nådde vi målen? Varför? Varför inte?

Står du inför en förändring och vill ha dina medarbetare med på tåget? Ska du lansera en ny produkt? Vill du styra upp din marknadsföring?

Vi kan ha kul tillsammans.

Ja, jag pratar mycket om vi. För det här gör vi tillsammans. Vi har kul och investerar i ditt företag tillsammans.

Jag är nyfiken på vårt första möte! Är inte du?  Här finns jag!

Några exempel på vad jag kan hjälpa dig med

Kommunikation för att skapa stolthet, informera och förändra beteende – intern kommunikation

  • Intranät i globala organisationer med mer än 10 000 anställda. Från plan, uppbyggnad, daglig utveckling. Användarvänlighet. Lansering och förändringskommunikation
  • Ansvarig för nyhetsflöden med flera administratörer och utbildning för dessa
  • Interna kampanjer
  • Text, foto, ikoner

Marknadsföring för att skapa tillväxt – extern kommunikation

  • Behovsanalys, planering och genomförande
  • Sociala medier. Uppbyggnad, plan och genomförande
  • Projektledare för större event
  • Hemsidor. Från domäninköp till publicering
  • Nyhetsbrev
  • Text, foto, ikoner