Gör förändringen självklar genom Adoption communication

Livet är föränderligt. Ja, varje dag är ju en ny dag. Det händer nya grejer på jobbet varje dag. Vissa saker tänker vi inte så mycket på, som tex att veckomötet ändrar tid, men så kommer de där större. Man blir varse om att arbetsgivaren vill att jag ska reagera eller agera på något sätt. Det kommer artiklar på intranätet, det är konferenser för de högsta cheferna, det sätts upp posters, och det kommer kanske t.o.m en liten folder eller musmatta! Då vet vi att det är allvar. Detta är en stor grej – det slås på stora trumman. Förändringskommunikationen dras igång. Men är den tillräcklig?

Men vad händer egentligen?

Vad innebär förändringen för mig? Kommer jag att behålla mitt skrivbord? Kollegor och chef? Är förändringen kanske t.o.m en förbättring?! Är detta bara ett första steg?… Ja, här finns det många fallgropar, det hör vi ju.

Det allra viktigaste är att komma ihåg för oss som arbetar med förändringar är att vi alla är människor. Inte antalet musmattor som ska beställas, utan personer. Vi befinner oss alla på olika platser, stadier och lägen i livet. Vi reagerar olika på meddelanden beroende på tex erfarenheter och framtidsdrömmar.

Utgå från människan för att skapa långsiktig affärsnytta

Beteendeförändringar kan vara enkla och svåra. Vi lär oss snabbt den nya koden till dörren, kanske för att det inte spelar så stor roll. Ett kort meddelande kring varför vi har bytt kod behövs nästan inte.
Vi behöver jobba lite mer när det gäller större förändringar som när vi ska jobba på ett nytt sätt eller implementera en ny strategi. Det är här vi behöver ett extra stort svar på frågan varför. Och för att kunna ge det svaret behövs genomtänkta planer. Vi behöver känna våra mottagare – vilka är målgrupperna? Vilka behov har de? Vad behöver de veta och när? Hur når vi dem språkligt och visuellt? Hur kan vi hjälpa både närmsta chefen och medarbetaren? Och hur ser vi till att förändringen håller i längden?

För det är detta som är tricket – att förändringen ska gå över till en självklar del av arbetsdagen – ”business as usual”. Den ska sitta lika säkert som den nya portkoden. Man har anpassat sig.

När det nya blir självklart

Adoption communication är det nya Change communication. Med den uppdaterade rubriken arbetar vi tydligt långsiktigt ända tills det är implementerat på riktigt. (Inom parantes är det lite roligt att vi som arbetar med förändring nu ska anpassa oss efter ett mer korrekt namn på metodiken).

Vi har en enkel metod. Vi vandrar från en inledande analys av behovet tills förändringen är implementerad (eller självklar) i hela organisationen. Målet är att skapa en långsiktig affärsnytta och för att reducera resurssvinn.

Har du en utmaning på gång? Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta mig!

Läs mer om Adoption communication hos Edmund Communication