Hemmablinda behöver andras perspektiv

När man sitter med sina egna tankar, sina invanda uttryck och sina välbekanta produkter och tjänster är det lätt att man blir hemmablind. Jag skulle säga att alla blir hemmablinda. Väldigt snabbt dessutom. Att på riktigt sätta sig in i mottagarens perspektiv är ett tufft uppdrag.

Eftersom vi alla befinner oss i ständig utveckling och åtskilliga förbättringsarbeten avlöser varandra, så är det än viktigare att du få gehör för ditt budskap. Vad är det egentligen du vill berätta, och vad hör mottagaren? Det du inte säger kan vara det som alla hör.

Då är det skönt att kunna luta sig på någon som kan stötta dig när det är dags att berätta något. Ja, det kan ju hända varje dag, eller mer sällan som vid produktlanseringar eller organisationsförändringar.

Det finns (minst) fem anledningar till att du ska låta mig hjälpa dig:

  • Erfarenhet ger mig snabb förståelse för affären och målgrupperna
  • Empati gör att jag känner in både dina och målgruppernas behov
  • Falköga gör att jag upptäcker de uttryck som det finns för många eller för få av
  • Kompetens som ger dig förslag på justeringar och ser ytterligare utvecklingspotential
  • Långsiktighet som gör att du undviker halvhjärtade quick-fixes

Perspektivet som saknas.

Vad säger du – har du något på gång som behöver input på?